images About Us
images
images Contact Us
images UE
images
About us images
contact
Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie specyfikacji platformy e-commerce”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie specyfikacji platformy e-commerce.
W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu: 81 475,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 56 304,00 zł

Absolete trade is established since 2002.
We are specialists in professional products and facilities import used in commercial cosmetics and SPA  market in Poland
.

We are dealing with:

  • Evaluating particular areas of professional cosmetics market in Poland
  • Legacy of new products
  • Organizing sales web and distribution
  • Product brand marketing
  • Trainings sale force
  • Sales support

Profesional cosmetics market in Poland Is one of the fastest growing in Europe, even during financial crisis it was still growing. Beauticians in Poland are well educated and has got great contact with clients and they are still searching for new products and services to lead on local markets.

Professional cosmetics market in Poland is:

  • approx 15000 beauty salons
  • approx 40000 employees
  • around 1 billion Euro turnover annually


It is worth to invest in this market.


 
images