images About Us
images
images Contact Us
images UE
images
UE images
contact
Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie specyfikacji platformy e-commerce”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie specyfikacji platformy e-commerce.
W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu: 81 475,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 56 304,00 zł
images